NAŠA PONUKA

Medzinárodná cestná nákladná doprava

V rámci medzinárodnej cestnej nákladnej dopravy poskytujeme prepravu tovaru, ktorý má charakter vozovej alebo kusovej zásielky.

Vnútroštátna cestná nákladná doprava

V rámci vnútroštátnej cestnej nákladnej dopravy poskytujeme prepravu tovaru, ktorý má charakter vozovej alebo kusovej zásielky.